Reserveren restaurant


Reserveren voor het restaurant kan alleen telefonisch op 0591-549188

 

Voor uw en onze veiligheid
In verband met het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het volgende:- Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter maatregel.
– Reserveren is verplicht met daarbij een inschatting dat u en uw gezelschap geen risico’s opleveren.
– Koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid? Blijf thuis!